Sau đại học

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014

 • 30/06/2014
 • Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 (Thông tư 35); Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911;

  Căn cứ thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 25/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014 (Thông báo 481),

  Nhằm triển khai Đề án 911 trong ĐHQG-HCM, ĐHQG-HCM đề nghị các trường, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) phổ biến các thông tin, khuyến khích giảng viên, học viên và sinh viên mới tốt nghiệp dự tuyển đi học nâng cao trình độ chuyên môn.

  Nội dung chi tiết của công văn:
  1. Công văn 1252/ĐHQG-ĐH&SĐH tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911
  2. Phụ lục đính kèm công văn
  3. Danh sách các trường đối tác của VIED

   

   

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên