Sau đại học

Cách dịch thuật ngữ Anh - Việt chuyên ngành cảnh sát - NCS. Nguyễn Thị Bích Hương

 • 24/02/2014
 • Ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
  Mã số: 62 22 01 10
  Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Hương
  Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Ngọc Lệ
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG.HCM

  Khái quát kết quả của luận án:

  Luận án được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp miêu tả, phương pháp so sánh đối chiếu, phân tích, tổng hợp và phương pháp thống kê.
  Ngoài các phương pháp và thủ pháp nói trên luận án còn sử dụng một số phương pháp khác như phương pháp mô hình hóa, phương pháp lập bảng biểu để minh họa các kết quả và các luận điểm đã đề cập trong luận án.
  Luận án gồm 225 trang và được chia thành 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về thuật ngữ và dịch thuật.
  Chương 2:  Đặc điểm nguồn gốc, cấu tạo, ngữ nghĩa và các trường nghĩa của thuật ngữ tiếng Anh, tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát.
   Chương 3: Đề xuất kỹ thuật dịch, xây dựng kho ngữ liệu và thiết kế ngân hàng điện tử thuật ngữ tiếng Anh - tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát.
  Luận án là một trong những công trình đầu tiên hệ thống hóa tương đối đầy đủ về đặc điểm (nguồn gốc, cấu tạo từ, ngữ nghĩa và cách sử dụng) của thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát.
  Luận án đã trình bày được khái niệm, đặc trưng của thuật ngữ; khái niệm, đặc trưng của thuật ngữ chuyên ngành cảnh sát; một số khái niệm có liên quan đến vấn đề chuyển dịch thuật ngữ tiếng Anh, tiếng Việt; các phương thức chuyển dịch Anh - Việt; tình hình chuyển dịch thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cảnh sát sang tiếng Việt;
  Luận án đã trình bày được nguồn gốc của thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát. Luận án đã nêu ra được bảng gốc từ có nguồn gốc Hy Lạp và La tinh và cả bảng các phụ tố thông dụng có nguồn gốc từ hai ngôn ngữ này. Luận án cũng chỉ ra được hai phương thức vay mượn chủ yếu như vay mượn nguyên dạng cả âm và nghĩa, vay mượn có cải biên.
  Luận án đã phân loại thuật ngữ về mặt cấu tạo, cụ thể là sự phân biệt cấu tạo của từ đơn, từ phức, từ ghép đẳng lập, từ ghép chính phụ, các thuật ngữ là từ ghép phái sinh.
  Luận án đã xác định cách tạo nghĩa trong từ ghép, trong cụm từ của các thuật ngữ trong hai ngôn ngữ so sánh đối chiếu.
  Luận án cũng đã phân loại các trường và tiểu trường từ vựng – ngữ nghĩa thuật ngữ chuyên ngành cảnh sát trong tiếng Anh so sánh với tiếng Việt. Trong mỗi loại trường và tiểu trường luận án đã nêu những ví dụ minh họa có tính thuyết phục cao.Việc làm này rất hữu ích cho việc xây dựng kho ngữ liệu và ngân hàng điện tử thuật ngữ chuyên ngành cảnh sát.
  Luận án đã so sánh đối chiếu để tìm ra những điểm tương đồng và những điểm khác biệt giữa thuật ngữ tiếng Anh và thuật ngữ tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát về nguồn gốc, cấu tạo, ngữ nghĩa và cách sử dụng; trên cơ sở đó đề xuất 6 phương pháp dịch thuật ngữ chuyên ngành cảnh sát tiếng Anh sang tiếng Việt. Ngoài ra, luận án còn đưa ra gợi ý cách chuyển dịch một số thuật ngữ chuyên ngành cảnh sát chưa thỏa đáng.
  Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành ở các trường thuộc lực lượng cảnh sát nói riêng và các trường thuộc lực lượng công an nói chung.
  Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở để biên soạn bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành và là phương tiện ứng dụng trong giao tiếp, trong công tác của lực lượng cảnh sát khi có nhu cầu.
  Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở để biên soạn sổ tay từ vựng, hình thành ngân hàng thuật ngữ và khi đủ điều kiện sẽ tiến tới xây dựng từ điển thuật ngữ Anh -Việt chuyên ngành cảnh sát.
  Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án còn có thể ứng dụng cho việc dịch thuật các văn bản chuyên môn, làm tài liệu tham khảo cho những độc giả quan tâm đến lĩnh vực này.

  NCS. Nguyễn Thị Bích Hương

  Nội dung chi tiết của tóm tắt luận án trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên