Thông cáo báo chí

ĐHQG-HCM được phong 34 Giáo sư và Phó Giáo sư

 • 15/10/2016
 • Ngày 10/10, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 55 công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016. Theo Quyết định này, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận chức danh Giáo sư và 638 nhà giáo được công nhận chức danh Phó Giáo sư. Trong đó, ĐHQG-HCM có 3 Giáo sư và 31 Phó Giáo sư.

  Cụ thể Trường ĐH Bách Khoa có 2 Giáo sư và 12 Phó Giáo sư; Trường ĐH KHTN có 1 Giáo sư, 6 Phó Giáo sư; Viện Môi trường và Tài nguyên có 3 Phó Giáo sư; Trường ĐH Quốc Tế và Trường ĐH KHXH&NV mỗi đơn vị có 4 Phó Giáo sư; Trường ĐH CNTT và Trường ĐH Kinh tế - Luật mỗi đơn vị có 1 Phó Giáo sư.

  Được biết, năm 2016, cả nước có 931 người đăng ký hồ sơ xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (118 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh Giáo sư, 813 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh Phó Giáo sư) tại 107 Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở.

  Các tân Giáo sư của ĐHQG-HCM:

  Họ và tên 

  Đơn vị

  GS Vũ Đình Thành

  Trường ĐH Bách Khoa

  GS Lê Tiến Thường

  Trường ĐH Bách Khoa

  GS Châu Văn Tạo

  Trường ĐH KHTN

  Các tân Phó Giáo sư của ĐHQG-HCM:

  Họ và tên

  Đơn vị

  PGS Vũ Công Hòa

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Nguyễn Quốc Ý

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Nguyễn Duy Anh

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Huỳnh Thanh Công

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Võ Tường Quân

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Trần Mạnh Hà

  Trường ĐH Quốc Tế

  PGS Lê Trung Quân

  Trường ĐH CNTT

  PGS Phạm Trần Vũ

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Nguyễn Tuấn Đức

  Trường ĐH Quốc Tế

  PGS Trần Nguyễn Hoàng Hùng

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Tô Thị Hiền

  Trường ĐH KHTN

  PGS Phạm Ngọc Hòa

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Nguyễn Quang Long

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Hồ Quốc Bằng

  Viện Môi trường và Tài nguyên

  PGS Đặng Viết Hùng

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Nguyễn Thị Thanh Phượng

  Viện Môi trường và Tài nguyên

  PGS Nguyễn Hồng Quân

  Viện Môi trường và Tài nguyên

  PGS Hoàng Công Gia Khánh

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  PGS Nguyễn Văn Phương

  Trường ĐH Quốc Tế

  PGS Nguyễn Thị Lan Phi

  Trường ĐH Bách Khoa

  PGS Phạm Văn Phúc

  Trường ĐH KHTN

  PGS Trương Văn Món

  Trường ĐH KHXH&NV

  PGS Phạm Ngọc Trâm

  Trường ĐH KHXH&NV

  PGS Vũ Văn Nghị

  Trường ĐH KHTN

  PGS Phạm Ngọc

  Trường ĐH Quốc Tế

  PGS Nguyễn Thị Hồng Xoan

  Trường ĐH KHXH&NV

  PGS Nguyễn Hồng Sinh

  Trường ĐH KHXH&NV

  PGS Nguyễn Thị Hồng Loan

  Trường ĐH KHTN

  PGS Trần Cao Vinh

  Trường ĐH KHTN

  PGS Lương Đức Long

  Trường ĐH Bách Khoa

  ĐỨC LỘC

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên