Video

Hội đồng ĐHQG-HCM đã họp kỳ thứ 10 khóa IV (Video)

  • 08/07/2020
  • Ngày 4/7, Hội đồng ĐHQG-HCM đã họp kỳ thứ 10 khóa IV tại Bình Thuận. Hội đồng đã nghe báo cáo Sơ kết tình hình hoạt động ĐHQG-HCM 6 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021. Hội đồng đã thông qua Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động của các Trường ĐH CNTT, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Bách Khoa và Trường ĐH Quốc Tế; công nhận Hội đồng Trường của các trường ĐH thành viên. Đặc biệt, Hội đồng cũng đã nhất trí xin chủ trương phát triển Khoa Y thành Trường ĐH Khoa học Sức khỏe là thành viên của ĐHQG-HCM.

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vnuhcm/frontend/apps/sources/sites/modules/views/event/detail_video.php on line 206

    Hãy là người bình luận đầu tiên