Video

Hội thảo “Bàn về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giảng viên và người học trong ĐHQG-HCM”

  • 12/07/2020
  • Ngày 10/7 ĐHQG-HCM tổ chức hội thảo “Bàn về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giảng viên và người học trong ĐHQG-HCM”.

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên