Video

Hội thảo Đảng cộng sản Việt Nam: Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

  • 26/06/2020
  • Ngày 26/6 ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng cộng sản Việt Nam: Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử”.

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vnuhcm/frontend/apps/sources/sites/modules/views/event/detail_video.php on line 206

    Hãy là người bình luận đầu tiên