Giảng viên
Các mẫu báo cáo xét thi đua khen thưởng năm học 2011-2012
[Ngày đăng 27/05/2012]
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng. Căn cứ tình hình thực tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) triển khai kế hoạch tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2011-2012 theo văn bản đính kèm như sau:

ke hoach trien khai.doc
chương trình công tác TĐKT 2011.doc
mau bao cao thanh tich de nghi khen thuong.doc
tong hop cac hinh thuc khen thuong.xls
Tong hop so luong de nghi khen thuong.xls

Trân trọng.
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282444
Đang online : 232
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas