Mời viết bài Hội nghị “Nguồn nhân lực hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp”
[Ngày đăng 24/10/2016]
MỜI VIẾT BÀI
Hội nghị “Nguồn nhân lực hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp”


Nhằm chuẩn bị cho những giải pháp đột phá tiếp theo trong quá trình đổi mới căn  bản và toàn diện giáo dục, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ  chức Hội nghị
Nguồn nhân lực hội nhập  quốc tế: Thực trạng và giải pháp”.

Ban Tổ chức  ĐHQG-HCM trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, giảng viên và  các doanh nghiệp tham gia viết bài cho Hội nghị theo một số nội dung gợi ý và  hình thức như sau:

Chủ đề 1: Tác động của quá trình hội nhập quốc tế:

-         Tổng quan về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam (hội nhập AEC, TPP…).

-         Vị trí và vai trò của Việt Nam đối với khu vực trong xu hướng hội nhập  quốc tế.

-         Những tác động của hội nhập quốc tế đến kinh tế - xã hội của Việt Nam (xu  hướng các ngành nghề, lao động – việc làm và giáo dục…).

Chủ đề 2: Nguồn nhân lực hội nhập quốc tế:

-         Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

-         Những thách thức về nguồn nhân lực ở các ngành nghề và xu hướng  tuyển dụng của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

-         Những thách thức đối với sinh viên, người lao động trẻ trong thời  kỳ hội nhập quốc tế.

-         Thách thức của doanh nghiệp và đặt hàng cho ngành Giáo dục và Đào  tạo.

Chủ đề 3: Giáo dục đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế:

-         Những cơ hội và thách thức về đổi mới, nâng cao năng lực đào tạo  của các đơn vị đào tạo.

-         Tình hình việc làm của sinh viên so với chuẩn đầu ra của cơ sở đào  tạo.

-         Các giải pháp gắn kết đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu  hội nhập quốc tế.

  • Quy cách bài viết

-         Bài viết cần ghi rõ tên tác giả, địa chỉ email và điện thoại liên hệ.

-         Bài viết không dài quá 10 trang A4, phông chữ Unicode, kiểu chữ Time New  Roman, cỡ chữ 13.

  • Thời gian nhận bài

-         Thời gian nhận bài viết: Đến hết ngày 4/11/2016.

-         Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến cuối tháng 11/2016.

  • Địa chỉ nhận bài và liên hệ

-     Địa chỉ nhận bài: Ban Công tác sinh viên (P. 424), Nhà điều hành ĐHQG-HCM,  Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Hoặc gửi bài viết qua email: tqhoa@vnuhcm.edu.vn.

-     Thông tin chi tiết về hội nghị vui lòng liên hệ: Ông Trần Quốc Hòa - Ban  Công tác sinh viên, Điện thoại: 08.37242160 (1352), Di động: 01213.700.404.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Merry Chrismas