Tin tức/Sự kiện

Các chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Quốc Tế

 • 29/06/2018
 • Có 19 chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Quốc Tế

  Trường ĐH Quốc tế

   

  Quản trị kinh doanh

  Trường Đại học Houston, Hoa Kỳ

  1873/QĐ-ĐHQG ngày 31/12/2020

  Công nghệ sinh học

  Trường Đại học West of England, Anh

  1123/QĐ-ĐHQG ngày 09/9/2019

  Công nghệ sinh học định hướng Y sinh

  Trường Đại học West of England, Anh

  947/QĐ-ĐHQG ngày 28/7/2020

  Công nghệ thông tin(2+2)

  Trường Đại học West of England, Anh

  1121/QĐ-ĐHQG ngày 09/9/2020

  Công nghệ thông tin (4+0)

  Trường Đại học West of England, Anh

  591/QĐ-ĐHQG ngày 24/6/2020

  Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

  Trường Đại học West of England, Anh

  1124/QĐ-ĐHQG ngày 09/9/2020

  Ngôn ngữ Anh (2+2) và (3+1)

  Trường Đại học West of England, Anh

  593/QĐ-ĐHQG ngày 24/6/2020

  Ngôn ngữ Anh (4+0)

  Trường Đại học West of England, Anh

  592/QĐ-ĐHQG ngày 24/6/2020

  Quản trị kinh doanh (2+2)

  Trường Đại học West of England, Anh

  1125/QĐ-ĐHQG ngày 09/9/2020

  Quản trị kinh doanh (4+0)

  Trường Đại học West of England, Anh

  1122/QĐ-ĐHQG ngày 09/9/2020

  Quản trị kinh doanh (2+2)

  Trường Đại học New South Wales, Úc

  449/QĐ-ĐHQG ngày 28/4/2021

  Kỹ thuật Điện (2+2)

  Trường Đại học Bang New York, cơ sở Binghamton, Hoa Kỳ

  818/QĐ-ĐHQG ngày 17/7/2020

  Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (2+2)

  Trường Đại học Bang New York, cơ sở Binghamton, Hoa Kỳ

  819/QĐ-ĐHQG ngày 17/7/2020

  Kỹ thuật Máy tính (2+2)

  Trường Đại học Bang New York, cơ sở Binghamton, Hoa Kỳ

  817/QĐ-ĐHQG ngày 17/7/2020

  Công nghệ Sinh học (2+2)

  Trường Đại học Nottingham, Anh

  1716/QĐ-ĐHQG ngày 31/12/2019

  Công nghệ Thông tin (2+2)

  Trường Đại học Nottingham, Anh

  1715/QĐ-ĐHQG ngày 31/12/2019

  Công nghệ Thực phẩm (2+2)

  Trường Đại học Nottingham, Anh

  816/QĐ-ĐHQG ngày 17/7/2019

  Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

  Trường Đại học Nottingham, Anh

  1713/QĐ-ĐHQG ngày 31/12/2019

  Quản trị kinh doanh

  Trường Đại học Nottingham, Anh

  1714/QĐ-ĐHQG ngày 31/12/2019

  Công nghệ thông tin

  Trường Đại học Deakin, Úc

  483/QĐ-ĐHQG ngày 05/6/2020

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên