Tin tức/Sự kiện

Các chương trình liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài tại ĐHQG-HCM

 • 01/09/2012
 • Trường Đại học Bách Khoa:

       1)       University of Applied Sciences Northwestern (Thụy Sĩ) chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

       2)       University of  Illinois Springfield (Hoa Kỳ) chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh

       3)       Nagaoka University (Nhật Bản) chương trình Kỹ sư Điện – Điện tử (2,5 + 2)

       4)       University of Adelaide (Úc) chương trình Kỹ sư Dầu khí (2,5+ 2)

       5)       La Trobe University (Úc) chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin (2+2)

       6)       The University of Queensland (Úc) chương trình Kỹ sư phần mềm (2,5 + 2)

       7)       Griffith University (Úc) chương trình Kỹ sư Xây dựng

       8)       Maastricht School of Management (Hà Lan) chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

       1)       The University of  North Carolina at Pembroke (Hoa Kỳ), University of Canberra (Úc), Auckland University of Technology (New Zealand) chương trình Công nghệ thông tin truyền thông

       2)       Université Claude Bernard Lyon I (Pháp) chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin

       3)       Keuka College (Hoa Kỳ) chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý

  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:

       1)       United Business Institute (UBI, Bỉ) các chương trình:

               a)        Thạc sĩ thực hành Quản trị kinh doanh (EMBA)

               b)       Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

       2)       Thạc sĩ Quản trị truyền thông với University of Stirling (Scotland)

       3)       L’Universite de Pau et des Pays de L’Adour (Pháp) chương trình Cấp 2 bằng đại học ngành Địa lý

  Trường Đại học Quốc tế:

       1)       Binghamton University (Hoa Kỳ) với các ngành:

               a)        Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống

               b)       Kỹ thuật sinh học

               c)        Khoa học máy tính

               d)       Kỹ thuật máy tính

               e)        Kỹ thuật điện

       2)       The University of New South Wales, (Úc) ngành Quản trị kinh doanh (2+2)

       3)       Asian Institute of Technology (Thái Lan) với các ngành:

              a)        Cơ điện từ

              b)       Cử nhân Công nghệ thông tin và Truyền thông

              c)        Kỹ thuật điện từ (2+2)

       4)       Rutgers University (Hoa Kỳ) các ngành:

              a)        Kỹ Thuật Máy Tính

              b)       Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

              c)        Kỹ Thuật Điện Tử

       5)       The University of Nottingham (Anh) chương trình 2+2

       6)       University of The West of England (Anh) chương trình 2+2

       7)       Auckland University of Technology (New Zealand) ngành Quản trị Kinh doanh (2+2)

       8)       University of Hawaii at Manoa (Hoa Kỳ) chương trình Thạc sĩ thực hành Quản trị Kinh doanh (EMBA)

       9)       University of Auckland (New Zealand) chương trình 2+2 các ngành:

             a)        Hệ thống máy tính

             b)       Kỹ thuật Điện – Điện tử

             c)        Kỹ thuật phần mềm

       10)    The University of New South Wales (Úc) chương trình 2+2 các ngành:

            a)        Điện tử - viễn thông

            b)       Khoa học máy tính

       11)    University of Houston (Hoa Kỳ) chương trình 2+2 ngành Quản trị kinh doanh


       12)  Northeastern University (Hoa Kỳ) chương trình Thạc sĩ Khoa học về Lãnh đạo
  Trường Đại học Công nghệ thông tin:

       1)       British Columbia Institute of Technology (BCIT, Canada) ngành Kỹ thuật Hệ thống Tin học (2+2)

       2)       University of Arkansas (Hoa Kỳ) với các ngành:

            a)        Khoa học Máy tính (1+1)

            b)       Hệ thống thông tin (1+1)

            c)        Kỹ thuật Máy tính (1+1)

       3)       Oklahoma State University (Hoa Kỳ) với các ngành:

            a)        Khoa học Máy tính (2+2)

            b)       Khoa học Máy tính (1+1)

       4)     Wroclaw University of Technology (Ba Lan) chương trình Thạc sĩ Khoa học máy tính chuyên ngành Hệ thống Thông tin thông minh


  Trường Đại học Kinh tế - Luật:

       1)       Université Panthéon-Assas Paris 2 (Pháp) chương trình Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế

  Trung tâm Đại học Pháp (PUF):

       1)       Université Paris 6 & Université Bordeaux 1 (Pháp) các chương trình:

             a)        Thạc sĩ Tin học

            b)       Cử nhân Tin học

       2)       Université Orléans (Pháp) với các chương trình:

             a)        Thạc sĩ Toán Ứng dụng

             b)       Tiến sĩ Toán Ứng dụng

       3)       Université  Pairs-Sud 11 (Pháp) chương trình Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

       4)       Université Toulouse 1  Capitole (Pháp) các chương trình:

            a)        Cử nhân Kinh tế Quản lý

           b)       Thạc sĩ Kinh tế Thương mại

       5)       Université Bordeaux 1 (Pháp) chương trình Tiến sĩ Tin học

  Viện đào tạo Quốc tế (IEI):

       1)       University of Houston Clear Lake (Hoa Kỳ) các chương trình:

            a)        Đại học 2+2 Quản trị Kinh doanh

       2)       University of Houston (Hoa Kỳ) các chương trình:

           a)        Đại học 2+2 Quản trị Kinh doanh

      3)       12 trường ĐH công lập bang Oklahoma (Hoa Kỳ) các chương trình:

           a)        Đại học 2+2 Quản trị Kinh doanh

           b)       Đại học 2+2 Công nghệ thông tin

       4)       University of Missouri - St. Louis (Hoa Kỳ) các chương trình:

           a)        Đại học 2+2 Quản trị Kinh doanh

       5)       Truman State University (Hoa Kỳ) các chương trình:

           a)        Đại học 2+2 Quản trị Kinh doanh
           b)       Đại học 2+2 Công nghệ thông tin
           c)        Cao học 1+1 Kế toán
       6)       AUT University (New Zealand) các chương trình:

           a)        Đại học 1+2 Quản trị Kinh doanh

           b)       Cao học 1+1 Quản trị Kinh doanh

       7)       La Trobe University (Úc)
            a)    Cao học 1+1 Quản trị Kinh doanh

       8)       University of Northampton (Vương quốc Anh) các chương trình:

           a)        Đại học 1+2 ngành Quản trị/Kinh doanh

           b)       Cao học 1+1 ngành Quản trị/Kinh doanh

           c)        Cao học 2+0 ngành Quản trị/Kinh doanh (MBA tại chỗ) 

       9)     Paris Graduate School of Management (Pháp)
           a)     Cao học 2+0 ngành Quản trị/Kinh doanh (EMBA tại chỗ)

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên