Giới thiệu

Danh sách các chương trình của ĐHQG-HCM đạt chuẩn kiểm định trong nước

 • 09/01/2024
 • Trường Đại học

  Khoa học Xã hội

  và Nhân văn

   

   

  Tên chương trình đào tạo

  Tổ chức

  đánh giá

  Thời điểm đánh giá ngoài

  Kết quả đánh giá/công nhận

  Giấy chứng nhận/

  công nhận

  Ngày cấp

  Giá trị đến

  1.  

  Đô thị học

  VU-CEA

  5/2022

  Đạt 92%

  04/11/2022

  04/11/2027

  1.  

  Ngôn ngữ Nga 

  VU-CEA

  5/2022

  Đạt 92%

  04/11/2022

  04/11/2027

  1.  

  Lưu trữ học

  CEA-SAIGON

  11/2022

  Đạt 96%

  24/3/2023

  24/3/2028

  1.  

  Hàn Quốc

  CEA-SAIGON

  11/2022

  Đạt 92%

  24/3/2023

  24/3/2028

  1.  

  Nhân học (trình độ thạc sĩ)

  CEA-SAIGON

  11/2022

  Đạt 94%

  24/3/2023

  24/3/2028

  1.  

  Văn hoá học (trình độ thạc sĩ)

  CEA-SAIGON

  11/2022

  Đạt 96%

  24/3/2023

  24/3/2028

  Trường Đại học

  Kinh tế - Luật

   

  1.  

  Kế toán

  VNU-CEA

  7/2023

  Đạt 92%

  07/9/2023

  07/9/2028

  1.  

  Thương mại điện tử

  VNU-CEA

  7/2023

  Đạt 90%

  07/9/2023

  07/9/2028

  1.  

  Toán kinh tế

  VNU-CEA

  7/2023

  Đạt 92%

  07/9/2023

  07/9/2028

  1.  

  Tài chính - Ngân hàng

  VNU-CEA

  7/2023

  Đạt 94%

  07/9/2023

  07/9/2028

  1.  

  Kinh doanh quốc tế

  VNU-CEA

  7/2023

  Đạt 90%

  07/9/2023

  07/9/2028

  1.  

  Quản trị kinh doanh

  VNU-CEA

  7/2023

  Đạt 94%

  07/9/2023

  07/9/2028

  1.  

  Marketing

  VNU-CEA

  7/2023

  Đạt 90%

  07/9/2023

  07/9/2028

  Trường Đại học

  Quốc tế

   

  1.  

  Quản lý công (trình độ thạc sĩ)

  VNU-CEA

  6/2020

  Đạt 80%

  17/8/2020

  17/8/2025

  1.  

  Công nghệ thực phẩm

  VNU-CEA

  11/2022

  Đạt 94%

  09/01/2023

  09/01/2028

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên