Giới thiệu

Quy mô tốt nghiệp hệ đại học chính quy

 • 31/10/2022
 • Quy mô tốt nghiệp hệ đại học chính quy (Báo cáo thường niên 2022)

  ĐƠN VỊ

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tổng

  Trường ĐH Bách khoa

  4.281 4.100 2.525 1.349

  2.305

  15.485

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  1.670 1.839 1.732 355

  888

  7.766

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  1.780

  2.348

  1.858

  1.630

  2.308

  10.494

  Trường ĐH Quốc tế

  742

  842

  230

  255

  753

  3.143

  Trường ĐH Công nghệ thông tin

  259

  645

  368

  271

  478

  1.880

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  1.065

  949

  1087

  1.402

  872

  5.199

  Trường ĐH An Giang                     

  -

  1.709

  1.120

  1.457

  1.008

  5.294

  Khoa Y

  100

  112

  105

  161

  210

  687

  ĐHQG-HCM

  9.897

  12.544

  9.025

  6.880

  8.822

  49.948

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên