Đại học

Chương trình đào tạo chính quy - Trường đại học Bách Khoa

 • 23/01/2010
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

  Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (08) 8647256 
  Fax: (08) 8653823
  Email: Webmaster@hcmut.edu.vn
  Website: http://www.hcmut.edu.vn

  Stt Tên chương trình đào tạo Mã chương trình đào tạo Thời gian đào tạo Tổng số tín chỉ  
  1 Điện tử - Viễn Thông 52.52.02.04 4,5 năm 154
  2 Kỹ thuật chế tạo 52.52.01.05 4,5 năm 156
  3 Công nghệ Hoá học và Thực phẩm 52.52.03.08 4,5 năm 148 - 152
  4 Công nghệ Dệt may 52.52.04.07 4,5 năm 151 - 152
  5 Địa chất và thăm dò dầu khí 52.52.06.02 4,5 năm 151 - 152
  6 Cơ điện tử 52.52.01.06 4,5 năm 153
  7 Kỹ thuật môi trường 52.52.03.04 4,5 năm 156
  8 Trắc địa và Địa chính 52.52.06.04 4,5 năm 154
  9 Quản lý công nghiệp 52.51.08.01 4,5 năm 147
  10 Quản lý môi trường 52.85.01.06 4,5 năm 156
  11 Công nghệ sinh học 52.52.03.07 4,5 năm 149
  12 Kỹ thuật giao thông 52.52.01.10 4,5 năm 149
  13 Kỹ thuật Máy tính 52.52.02.06 4,5 năm 142
  14 Cơ Kỹ thuật 52.52.01.01 4,5 năm 154
  15 Công nghệ vật liệu 52.51.04.13 4,5 năm 155
  16 Tự động 52.52.02.08 4,5 năm 156
  17 Vật lý kỹ thuật 52.52.05.01 4,5 năm 157
  18 Tự động hoá 52.52.02.08 4,5 năm 157
  19 Khoa học Máy tính 52.48.01.01 4,5 năm 143
  20 Điện năng 52.52.02.02 4,5 năm 156
  21 Kỹ thuật xây dựng 52.58.02.02 4,5 năm 157 tín chỉ (156 tín chỉ cho chuyên ngành Cảng - CTB)
  22 Bảo dưỡng công nghiệp (Trình độ cao đẳng) 50.51.02.08 3 năm 176 đvht
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên