Đảm bảo chất lượng

Danh sách các chương trình của Trường ĐH Bách Khoa đạt chuẩn kiểm định quốc tế

 • 14/05/2018
 • Trường ĐH Bách Khoa có 23 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế

  STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU CHUẨN
  1.  

  Điện tử Viễn thông

  12/2009

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật chế tạo

  12/2011

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật Hóa học

  9/2013

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật Xây dựng

  9/2013

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

  10/2014

  AUN-QA

  1.  

  Quản lý công nghiệp

  10/2014

  AUN-QA

  1.  

  Cơ kỹ thuật

  9/2015

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật Hệ thống CN

  9/2015

  AUN-QA

  1.  

  Điện Điện tử (chương trình tiên tiến),

  9/2015

  AUN-QA

  1.  

  Điện Điện tử

  9/2016

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật Môi trường

  9/2016

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật Xây dựng (đánh giá vòng 2)

  11/2017

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật Nhiệt

  1/2018

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật hàng không

  2016

  CTI

  1.  

  Vật liệu tiên tiến

  2016

  CTI

  1.  

  Polime - Composite

  2016

  CTI

  1.  

  Viễn thông

  2016

  CTI

  1.  

  Hệ thống năng lượng

  2016

  CTI

  1.  

  Xây dựng dân dụng và năng lượng

  2016

  CTI

  1.  

  Quản lý công nghiệp, chuyên ngành EMBA-MCI

  2016

  FIBAA

  1.  

  Quản lý công nghiệp, chương trình MSM

  2016

  ACBSP/AMBA/IACBE

  1.  

  Khoa học máy tính

  2013

  ABET

  1.  

  Kỹ thuật máy tính

  2013

  ABET

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên