Đảm bảo chất lượng

Danh sách các chương trình của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đạt chuẩn kiểm định quốc tế

 • 14/05/2018
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế

  STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU CHUẨN
  1.  

  Công nghệ thông tin

  12/2009

  AUN-QA

  1.  

  Hóa học

  9/2016

  AUN-QA

  1.  

  Sinh học

  11/2017

  AUN-QA

  1.  

  ThS Công nghệ sinh học

  10/2018

  AUN-QA

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên