Đảm bảo chất lượng

Danh sách các chương trình của Trường ĐH Quốc Tế đạt chuẩn kiểm định quốc tế

 • 14/05/2018
 • Trường ĐH Quốc Tế có 14 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế

  STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU CHUẨN
  1.  

  Khoa học máy tính

  12/2009

  AUN-QA

  1.  

  Công nghệ sinh học

  12/2011

  AUN-QA

  1.  

  Quản trị Kinh doanh

  12/2012

  AUN-QA

  1.  

  Điện tử Viễn Thông

  4/2013

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

  10/2015

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật Y sinh

  10/2015

  AUN-QA

  1.  

  ThS Công nghệ sinh học

  11/2016

  AUN-QA

  1.  

  Khoa học Máy tính (đánh giá vòng 2)

  10/2017

  AUN-QA

  1.  

  Công nghệ Sinh học (đánh giá vòng 2)

  10/2017

  AUN-QA

  1.  

  Quản trị Kinh doanh (đánh giá vòng 2)

  10/2017

  AUN-QA

  1.  

  Công nghệ Thực phẩm

  11/2017

  AUN-QA

  1.  

  ThS Hệ thống Công nghiệp

  11/2017

  AUN-QA

  1.  

  Tài chính ngân hàng

  10/2018

  AUN-QA

  1.  

  Kỹ thuật xây dựng

  10/2018

  AUN-QA

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên