Giới thiệu

Quy mô tốt nghiệp hệ đại học chính quy

 • 08/04/2022
 • Quy mô tốt nghiệp hệ đại học chính quy

  ĐƠN VỊ

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Tổng

  Trường ĐH Bách khoa

  4.120

  4.281

  4.100

  2.525

  1.349

  16.375

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  1.962

  1.670

  1.839

  1.732

  355

  7.558

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  2.732

  1.780

  2.348

  1.858

  1.630

  10.348

  Trường ĐH Quốc tế

  617

  742

  842

  230

  255

  2.686

  Trường ĐH Công nghệ thông tin

  411

  259

  645

  368

  271

  1.954

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  1.038

  1.065

  949

  1087

  1.402

  5.541

  Trường ĐH An Giang                     

  -

  -

  1.709

  1.120

  1.457

  4.286

  Khoa Y

  87

  100

  112

  105

  161

  565

  ĐHQG-HCM

  10.967

  9.897

  12.544

  9.025

  6.880

  49.313

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên