Giới thiệu

Quy mô tốt nghiệp hệ đại học chính quy

 • 29/07/2018
 • Quy mô tốt nghiệp hệ đại học chính quy

  Đơn vị

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Tổng

  Trường ĐH Bách khoa

  2.465

  2.712

  3.019

  4.120

  4.281

  16.597

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  2.541

  2.159

  2.081

  1.962

  1.670

  10.413

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  2.607

  2.695

  2.262

  2.732

  1.780

  12.076

  Trường ĐH Quốc tế

  543

  590

  595

  617

  742

  3.087

  Trường ĐH Công nghệ thông tin

  470

  386

  388

  411

  259

  1.914

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  2.033

  1.863

  1.263

  1.038

  1065

  7.262

  Khoa Y

   

   

  64

  87

  100

  251

  ĐHQG-HCM

  10.659

  10.405

  9.672

  10.967

  9.897

  51.600

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên