Đối ngoại

Xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế và địa phương

ĐHQG-HCM ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Ninh Thuận

Ngày 24/8, tại Ninh Thuận, ĐHQG-HCM và tỉnh Ninh Thuận đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2021. Đây là tỉnh thứ ba trong khu vực Duyên hải miền Trung mà ĐHQG-HCM có ký kết hợp tác.
  • 24/08/2017

ĐHQG-HCM giúp tỉnh Bến Tre chống hạn, mặn

Sáng 30/3, đoàn ĐHQG-HCM có buổi làm việc với UBND tỉnh Bến Tre về việc chống hạn, xâm nhập mặn. Tham dự có PGS.TS Phan Thanh Bình - Giám đốc ĐHQG-HCM cùng đại diện các phòng ban và trường thành viên trực thuộc.
  • 31/03/2016