Hội thảo

Hội nghị chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”

 • 17/05/2018
 • Ngày 17/5, tại Hội trường D Trường ĐH KHXH&NV, Đảng ủy ĐHQG-HCM đã tổ chức hội nghị chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”. Gần 500 đại biểu thuộc các cấp ủy Đảng, BCH Công đoàn, Ban Cán sự Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các đơn vị thành viên, trực thuộc… tham dự hội nghị.

  PGS.TS Vũ Tình báo cáo tại hội nghị.

  Trình bày báo cáo, PGS.TS Vũ Tình, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đạo đức Trường ĐH KHXH và NV, báo cáo viên TP.HCM đã diễn giải khái niệm “đạo đức”, “phong cách” và phân tích những điều kiện lịch sử hình thành đạo đức, phong cách con người Việt Nam truyền thống. Từ đó ông hệ thống lại lộ trình thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đi sâu phân tích nội dung chủ đề năm 2018.

  “Năm 2018, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xác định chủ đề là ‘Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên’. Trong chủ đề này, học tập theo phong cách Hồ Chí Minh bao hàm yêu cầu cả về phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo và đi vào 3 phong cách lớn của Hồ Chí Minh: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học và phong cách nêu gương” - PGS.TS Vũ Tình nói.

  Theo PGS.TS Vũ Tình, để triển khai chủ đề này cần thực hiện 5 giải pháp: Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; Giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

  Toàn cảnh hội nghị.

  Ông nhấn mạnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, quán triệt, thực hiện chủ đề năm 2018 nói riêng là học tư tưởng và tấm gương của Người để vận dụng phù hợp vào từng việc cụ thể trong từng bối cảnh cụ thể”.


  Tin, ảnh: KHÁNH LÂM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên