Tin tổng hợp

Đảng bộ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: Đoàn kết để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

 • 21/08/2020
 • Công tác tư tưởng là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc. Do đó, “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”.

  Sinh hoạt chuyên đề “Những nét độc đáo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

  Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã luôn chú trọng công tác tư tưởng để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, quyết tâm thực hiện hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

  Xác định đối tượng công tác tư tưởng của đảng bộ là toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức - người lao động và sinh viên, Đảng ủy đã tiến hành đồng bộ các giải pháp công tác tư tưởng, trong đó chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm của công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ qua là tập trung phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cán bộ viên chức - người lao động đi đôi với việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, nhất là trong cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.

  Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy luôn đề cao sự vận động, thuyết phục, tinh thần tự giác, tôn trọng giá trị cơ bản, không áp đặt, định kiến. Một trong những giá trị cốt lõi, nét văn hóa tốt đẹp của nhà trường chính là tinh thần đoàn kết, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, trong đó có các năm 2017, 2018, 2019 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

  Nói về đặc điểm hình thành văn hóa tôn trọng giá trị cơ bản, GS.TS Trần Linh Thước - nguyên Bí thư Đảng ủy trường, cho biết nhà trường có truyền thống lâu đời về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên như toán học, vật lý, hóa học, sinh học, vật lý, địa chất, hải dương... Kế đến là những lĩnh vực khoa học liên ngành như  khoa học môi trường, khoa học vật liệu, kỹ thuật điện tử - viễn thông và những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu. Làm việc với đối tượng là sự vật, hiện tượng cùng những quy luật khách quan, những con người thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên có phong cách và sắc thái riêng của mình.

  “Họ thống nhất ở tinh thần tôn trọng sự khách quan, đa dạng của tự nhiên. Điều đó được biểu hiện qua phương châm, thái độ làm việc cụ thể như tôn trọng tính đa dạng và sự phát triển của nhau, cùng chia sẻ những khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác để xây dựng nhà trường ổn định, phát triển”, GS.TS Trần Linh Thước bày tỏ.

  Để phát huy nét đẹp văn hóa này, lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã mở ra nhiều diễn đàn để công khai hiện trạng, tồn tại, hạn chế, những chính sách, định hướng hoạt động của nhà trường, tạo được sự dân chủ, đồng thuận, góp phần tạo nên sự ổn định tư tưởng trong tập thể cán bộ viên chức - người lao động. Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã phát huy vai trò là cơ quan đại diện quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên - học sinh; tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển nhà trường; tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ viên chức - người lao động theo pháp luật; đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể cán bộ viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật…

  Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên tạo ra nhiều sân chơi tập thể để tăng cường sự giao lưu, kết nối giữa các tổ chức, đơn vị. Đây là cơ hội để cán bộ, viên chức - người lao động, sinh viên - học sinh nâng cao ý thức cộng đồng, tình thần tích cực tham gia hoạt động đoàn thể.

  Có thể nói, trong quá trình hình thành và phát triển của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, tinh thần đoàn kết, nhất trí là yếu tố quan trọng để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, là động lực quan trọng góp phần tạo nên những thành tích nổi bật trong thời gian qua.

  DƯƠNG THỊ KIM ANH

  Phó ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên