20 năm thành lập NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

 • 27/09/2019
 • Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà xuất bản ĐHQG-HCM – Là một trong những sự kiện của ĐHQH-HCM, giới thiệu, quảng bá thông tin, tuyên truyền về ĐHQG-HCM và Nhà xuất bản đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hệ thống ĐHQG-HCM.

  Khẳng định thành tựu qua 20 năm xây dựng và phát triển Nhà xuất bản ĐHQG-HCM;
  Động viên, khơi dậy niềm tự hào, xây dựng niềm tin về sự nỗ lực và phát triển bền vững của Nhà xuất bản thông qua chuỗi các hoạt động ôn lại truyền thống, khẳng định hiện tại, vững bước tương lai;
  Kết nối các thế hệ công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản ĐHQG-HCM;
  Tôn vinh các tổ chức, các nhân có đóng góp tích cực, xuất sắc cho quá trình xây dựng và phát triển Nhà xuất bản ĐHQG-HCM; Kết nối với các đối tác liên kết đã song hành, vững bước cùng Nhà xuất bản.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên