Giáo dục 4.0

DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19

 • 16/12/2020
 • Từ khi xuất hiện đến nay, đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường, đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục đào tạo. Trước tình hình đó, Chính phủ đã có chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, kịp thời về phòng chống dịch nhằm bảo đảm sức khoẻ người dân và ổn định tình hình kinh tế - xã hội quốc gia. Theo đó, Bộ GD&ĐT đã thực hiện các biện pháp, chính sách để ứng phó với dịch Covid-19, bao gồm thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo (từ trực tiếp sang trực tuyến), kể từ tháng 3.2020.

  Khóa đào tạo về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến (Nhóm năng lực biên soạn tài nguyên dạy học trực tuyến.

  Trước tình hình đó, ĐHQG-HCM đã nhanh chóng rà soát, đánh giá và có những chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời trong công tác quản lý đào tạo, tổ chức và triển khai đào tạo theo hướng giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa người dạy –người học – đội ngũ hỗ trợ dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông. Các đơn vị thành viên và trực thuộc đẩy mạnh hoạt động dạy, học trực tuyến dựa trên các văn bản qui định, hướng dẫn từ ĐHQG-HCM, Bộ GD&ĐT và phù hợp tình hình, điều kiện triển khai của từng đơn vị. Để tạo sự sẵn sàng tham gia, các đơn vị tăng cường thông tin tình hình và kế hoạch triển khai đến giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý; tập huấn năng lực dạy học trực tuyến cho giảng viên và năng lực hỗ trợ cho đội ngũ hỗ trợ; xây dựng các môn học và tổ chức giảng dạy trực tuyến; bảo đảm các thiết bị, đường truyền, học liệu; chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong triển khai dạy - học trực tuyến giữa các đơn vị; tăng cường sự tham gia giảng viên, sinh viên nước ngoài vào chương trình đào tạo. Việc triển khai dạy học trực tuyến gặp nhiều thuận lợi đối với các chương trình đào tạo tham gia Đề án Mô hình Giáo dục 4.0 trên nền tảng CDIO hiện đại, giai đoạn 2018-2022 và ở các đơn vị có kinh nghiệm triển khai dạy học dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông. Với các chương trình đào tạo và đơn vị còn lại còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: một bộ phận giảng viên và sinh viên chưa thích ứng tốt với phương thức giảng dạy trực tuyến; chất và lượng của thiết bị, hệ thống đường truyền chưa đáp ứng. Ngoài ra, phương thức giảng dạy trực tuyến không phù hợp triển khai cho các môn học thực hành, thực tập, ... Tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong năm học 2019-2020 và khởi đầu thuận lợi cho năm học 2020-2021.

  Đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Nhà nước có chủ trương triển khai chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo. ĐHQG-HCM cần nhanh chóng hưởng ứng chủ trương này để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đào tạo. Để đạt được hiệu quả triển khai tối ưu cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ chính sách, cơ chế đến các điều kiện triển khai, cụ thể: xây dựng hành lang pháp lý phù hợp; thiết lập kế hoạch tổng thể thực hiện chuyển đổi số trong đào tạo; đổi mới xây dựng chương trình đào tạo; nâng cao năng lực dạy – học theo công nghệ số và năng lực đội ngũ hỗ trợ; trang bị hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng kho học liệu số dùng chung; khuyến khích sự cộng tác, hỗ trợ triển khai các đơn vị trong hệ thống.

  Những thành quả có được trong hoạt động đào tạo tại ĐHQG-HCM trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã giúp chúng ta củng cố kinh nghiệm quý giá: tâm thế, sự tương hỗ và năng lực thích ứng giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh, rào cản thành công. Đây cũng chính là kinh nghiệm, bài học đúc kết được trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM có được vị thế như ngày hôm nay.

  BAN ĐH

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên