Diễn đàn các trường đại học châu Á lần thứ 12 với chủ đề “Embracing the Future of AI and its Uncertainty: a Regional Focus”

  • 27/06/2023
  • Thời gian: 19 tháng 7 năm 2023 Địa điểm: Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên