Hội nghị Chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM lần V

 • 27/09/2018
 • Với mục đích tổng kết, đánh giá tình hình triển khai công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học quốc tế tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2018; đề ra phương phướng, chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục đến năm 2020; Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển công tác đảm bảo chất lượng bên trong tại ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Hội nghị Chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM lần V

  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  Thời gian: Ngày 21 tháng 11 năm 2018 (buổi sáng)
  Địa điểm: Hội trường Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM

  THÀNH PHẦN THAM DỰ

  Ban Giám đốc ĐHQG-HCM,
  Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM
  Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng
  Ban Giám hiệu các trường ĐH thành viên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
  Trưởng bộ phận ĐBCL các trường ĐH thành viên
  Lãnh đạo khoa, bộ môn trực thuộc trường
  Lãnh đạo phòng, ban trực thuộc trường
  Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục
  Trung tâm KT&ĐGCLĐT
  Cơ quan thông tấn, báo chí

   CHỦ ĐỀ THAM LUẬN

  Chủ đề 1: Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong:

  Xây dựng và triển khai hệ thống các công cụ giám sát hoạt động ĐBCL;
  Hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng;
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đảm bảo chất lượng.

  Chủ đề 2: Kiểm định chất lượng giáo dục và hoạt động cải tiến:

  Vai trò kiểm định chất lượng giáo dục đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo;
  Thực trạng hoạt động cải tiến chất lượng sau đánh giá/kiểm định tại các đơn vị.

  Chủ đề 3: Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo:

  Tính nhất quán của các yếu tố trong chương trình đào tạo: chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học và hoạt động kiểm tra-đánh giá;
  Hoạt động liên thông và chuyển đổi tín chỉ đào tạo;
  Hoạt động nghiên cứu khoa học trong chương trình đào tạo.

  Các bài tham luận vui lòng gửi về Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (đơn vị thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM)

  Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn theo các mốc thời gian như sau:

  Gửi tên tham luận và tóm tắt nội dung: trước ngày 08/10/2018.
  Gửi toàn văn bài tham luận: trước ngày 07/11/2018.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên