Hội nghị tổng kết Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQGHCM giai đoạn 2018-2022”

 • 21/12/2022
 • 1. Mục tiêu
  - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án GD 4.0 giai đoạn 2018-2022.
  - Đề xuất phương hướng trong việc triển khai áp dụng mô hình giáo dục 4.0 cho các ngành đào tạo đại học; áp dụng mô hình CDIO/FCDI cho các ngành đào tạo sau đại học tại đơn vị.
   
  2. Thời gian, địa điểm
  - Thời gian: ngày 21/12 (buổi chiều).
  - Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.
   
  3. Thành phần tham dự
  - ĐHQG-HCM: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Ban Đào tạo và đại diện Lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính.
  - Các trường đại học thành viên tham gia Đề án GD 4.0 gồm: Đại diện Ban Giám hiệu; lãnh đạo Phòng đào tạo, Phòng đào tạo sau đại học; lãnh đạo các khoa, bộ môn và đội ngũ giảng viên có tham gia Đề án GD 4.0 với số lượng tối thiểu 10 cán bộ trường.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên