Hội thảo AUN về Xây dựng và Phát triển Hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong (AUN Internal Quality Assurance (IQA) System Design and Development Workshop)

  • 17/04/2023
  • Thời gian: 24-26 tháng 4 năm 2023 Địa điểm: Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên