Hội thảo “Cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”

  • 31/03/2023
  • - Thời gian: 08g00, thứ Sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2023. - Địa điểm: Hội trường I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên