Hội thảo khoa học: "Tự chủ đại học trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH: Kết quả, bài học, kinh nghiệm và những yêu cầu trong giai đoạn mới"

  • 17/04/2023
  • Thời gian: 8 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2023 Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên