Hội thảo: Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục ĐH Việt Nam

 • 24/09/2018
 • ĐHQG-HCM phối hợp với Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”

  Theo kế hoạch số 03/KH-CQTTr ngày 04/9/2018 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về việc Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”. Trong đó, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực chủ trì phối hợp với ĐHQG Hà Nội, ĐHQG-HCM và Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam” để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về các vấn đề của giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0. 

  Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra 23/11/2018 Tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM. 

  Mục đích
  Xây dựng diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục tham luận về nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0, các vấn đề của giáo dục đại học Việt Nam nhằm đảm bảo cung giáo dục đáp ứng cầu nhân lực của đất nước;
  Tổng hợp những kết quả nghiên cứu về nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; định hướng những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai;
  Khuyến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cách mạng 4.0.

   

  Quy mô và thành phần tham dự
  Hội thảo được tổ chức với quy mô rộng nhằm tạo điều kiện cho các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan khoa học và các nhà khoa học ở trong nước và nước ngoài tham gia. Dự kiến mời các thành phần như sau:
  Uỷ ban VHGDTTNNĐ của Quốc Hội; Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Chính phủ; các Bộ, Ban ngành liên quan: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam;…
  Các Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; thành viên Tiểu ban Phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục đại học; 
  Các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển nhân lực; giáo dục đào tạo; công nghệ thông tin;
  Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh (Bình Dương; Đồng Nai; Long An; Bến Tre; Vĩnh Long); các sở ban ngành có liên quan của Thành phố/Tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học - Công nghệ); một số cơ sở giáo dục đại học tại TPHCM và một số tỉnh lân cận.
  Đại diện một số tổ chức ngoài nước: Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO); Ngân hàng thế giới (WB); Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVI); Đại học Arizona tại Việt Nam; Đại học Harvard tại Việt Nam; Đại học RMIT tại Việt Nam;
  Đại diện một số doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước có đóng góp cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

  Thực hiện
  Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
  Đơn vị thực hiện: Văn phòng Hội đồng
  Đơn vị đồng thực hiện: Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nội dung Hội thảo
  Nội dung Hội thảo tập trung tham luận các nhóm chủ đề chính sau:
  Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0: Đặc trưng của phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho một số ngành nghề quan trọng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng cung lao động và lao động chất lượng cao ở Việt Nam;…
  Đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học: Quy hoạch mạng lưới, chương trình đào tạo gắn với cung - cầu nhân lực cao trong bối cảnh 4.0; Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực đáp ứng cách mạng 4.0 (ngoại ngữ, tin học, tư suy sáng tạo, khởi nghiệp); Đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động;…

   

  Công tác chuẩn bị Hội thảo 
  Đăng ký tham gia hội thảo: Trước 10/9/2018, các đơn vị đồng tổ chức gửi Thông báo Hội thảo và gửi thư mời viết bài, đề nghị mỗi nhà khoa học gửi tới Ban tổ chức Phiếu đăng ký tham dự; Tóm tắt bài tham luận dự kiến khoảng 500 từ và 10 dòng giới thiệu về tác giả (định dạng file .doc) trước ngày 05/10/2018.

  Đính kèm:

  1.    Kế hoạch Tổ chức Hội thảo;

  2.    Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo;

  3.    Giấy mời viết bài tham dự Hội thảo.

  4.    Thông báo thời gian gia hạn nộp tóm tắt bài tham luận

  5. Thông báo số 2 - Hội thảo 4.0 (cập nhật ngày 10.10.2018).

  6. Quy cách viết bài tham luận Hội thảo (cập nhật ngày 10.10.2018).

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên