Hội thảo quốc gia “Kinh tế số - Tác động, cơ hội và khả năng tận dụng của Việt Nam”

 • 17/09/2020
 • - Thảo luận về tầm nhìn, định hướng phát triển và những sáng kiến ở tầm chính sách vĩ mô để thúc đẩy kinh tế số và chuyển đổi số ở Việt Nam;


  - Tạo môi trường kết nối các “Nhà”: nhà nước, nhà trường (đại học), nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp/khởi nghiệp cùng tham gia thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam;


  - Trình bày và giới thiệu các sáng kiến mới, mô hình kinh doanh, phát triển hạ tầng công nghệ, các nhóm khởi nghiệp kinh tế số mới xuất hiện và/hoặc phát triển nhanh trong thời gian vừa qua.
   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên