Hội thảo vai trò của đại học trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  • 11/12/2019
  • ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Dự Hội thảo vai trò của đại học trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Thời gian: 8g - 11g 30 ngày 14/12/2019. Địa điểm: Hội trường A4, Trường Đại học Bách Khoa, số 268 Lý Thường Kiệt, Q.10

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên