Khóa tập huấn “Dạy học trực tuyến môn Triết học Mác – Lênin theo mô hình lớp học đào ngược”

 • 28/10/2021
 • Căn cứ kế hoạch triển khai Đề án GD 4.0 năm 2021, ĐHQG-HCM triển khai tổ chức khóa đào tạo về dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) dành cho các giảng viên tham gia giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin tại các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM.

  Mục tiêu của khóa tập huấn hướng đến việc hướng dẫn đào tạo về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến (theo mô hình lớp học đảo ngược) cho đội ngũ giảng viên giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin trên hệ thống đào tạo trực tuyến của ĐHQG-HCM cũng như tăng cường, nâng cao kiến lẫn kỹ năng về giảng dạy trực tuyến cho đội ngũ giảng viên giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin.
  Chương trình được thực hiện từ ngày 31/10/2021 đến ngày 05/12/2021, bao gồm 20 giờ làm việc hoàn toàn từ xa, trong đó:
  -    Làm việc không đồng bộ: học viên tự học, làm bài tập và thảo luận tập thể thông qua các diễn đàn, tích lũy tổng cộng 2-3 giờ/tuần;
  -    Làm việc đồng bộ: họp trực tuyến hàng tuần thông qua hệ thống LMS của ĐHQG-HCM, mỗi tuần 01 buổi, mỗi buổi 02 giờ.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên