Kỳ thi đánh giá năng lực 2023 (đợt 2)

 • 03/02/2023
 • - 05/4/2023: Mở đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2 và đăng ký xét tuyển;
  - 28/4/2023: Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2 và đăng ký xét tuyển;
  - 28/5/2023: Tổ chức thi ĐGNL đợt 2;
  - 06/6/2023: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 2.
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên