Tọa đàm “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc”

  • 27/06/2023
  • Thời gian: 18 tháng 7 năm 2023 Địa điểm: Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên