Hội nghị - Hội thảo

Tin mới nhất

 • Hội nghị lấy ý kiến về danh sách giới thiệu nguồn quy hoạch

  Ngày 27/3, ĐHQG-HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ lấy ý kiến về danh sách giới thiệu nguồn quy hoạch. PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM chủ trì hội nghị.
  • 30/03/2017
 • Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐHQG-HCM

  Ngày 24/2, tại Hội trường Nhà Điều hành, Đảng ủy ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và nghe báo cáo chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  • 26/02/2017
 • Hội nghị tổng kết Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2015-2016

  Ngày 23/12, Công đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2015-2016.
  • 25/12/2016
 • Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục 2016

  Sáng 19/12, tại Nhà Điều hành, Trung tâm KT&ĐGCLĐT ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị “Tổng kết đánh giá công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại ĐHQG-HCM năm 2016”.
  • 20/12/2016
 • Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Thái Lan

  Hơn 30 học giả, nhà nghiên cứu từ Thái Lan và Việt Nam đã tham gia Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam - Thái Lan: Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vững chắc thời kỳ hội nhập quốc tế và liên kết khu vực” do Trường ĐHKHXHX&NV ĐHQG-HCM cùng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức ngày 16/12.
  • 16/12/2016