Đại học

Chương trình đào tạo chính quy - Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên

 • 23/01/2010
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (08) 8353515, (08) 8353193 
  Fax:
  84.08. 8350096
  Email: webmaster@hcmuns.edu.vn
  Website: http://www.hcmuns.edu.vn

  Stt Tên chương trình đào tạo Mã chương trình đào tạo Thời gian đào tạo Tổng số tín chỉ  
  1 Hải dương, Khí tượng và Thuỷ văn   4 năm 172
  2 Hoá học 52.44.01.03 4 năm 172
  3 Vật lý 52.44.01.02 4 năm 183 - 211
  4 Sinh học 52.44.01.02 4 năm 183 - 211
  5 Địa chất 52.44.02.01 4 năm 201
  6 Khoa học môi trường 52.44.02.06 4 năm 198
  7 Công nghệ thông tin 52.48.02.01 4 năm 174
  8 Điện tử Viễn thông 52.51.03.03 4 năm 171
  9 Toán – Tin học 52.46.01.04 4 năm  
  10 Khoa học vật liệu 52.46.01.04 4 năm 180
  11 Công nghệ thông tin(Trình độ cao đẳng) 52.52.03.07 4,5 năm 149
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên