Hội thảo

Hội nghị Nguồn nhân lực hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp

 • 26/10/2016
 • Cuối tháng 11/2016, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Hội nghị “Nguồn nhân lực hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp” tại Nhà Điều hành ĐHQG.

  Hội nghị sẽ thảo luận về những giải pháp mang tính đột phá trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục hiện nay qua ba chủ đề, gồm:

      Thứ nhất, tác động của quá trình hội nhập quốc tế đến kinh tế-xã hội Việt Nam (vị trí và vai trò của Việt Nam đối với khu vực trong xu hướng hội nhập; những tác động của hội nhập tới xu hướng các ngành nghề, thị trường lao động , giáo dục…).

      Thứ hai, nguồn nhân lực hội nhập quốc tế (thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay; xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp; các thách thức đối với sinh viên và người lao động trẻ trong thời hội nhập…).

      Thứ ba, giáo dục đào tạo trong giai đoạn hội nhập quốc tế (những cơ hội và thách thức về đổi mới, nâng cao năng lực đào tạo của các đơn vị giáo dục; các giải pháp gắn kết đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế…).

      Các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên và các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia viết bài qua email: tqhoa@vnuhcm.edu.vn hoặc số đt: 37242160 - 1352. Hạn chót nhận bài: đến hết ngày 4/11/2016. 

  Hội thảo Giải pháp phát triển nghề nghiệp hướng đến ASEAN 2015.

   

  ANH VŨ

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên