Hội thảo

Hội thảo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường ĐH, CĐ

 • 15/09/2016
 • Sáng 14/9, tại Hội trường Trường ĐH Quốc Tế, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (Nghị quyết) với việc đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường ĐH, CĐ. Hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên các môn lý luận chính trị trong cả nước đã đến tham dự hội thảo.

      TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

  TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Lộc

  Hơn 80 bài báo cáo tham luận được đăng trong kỷ yếu hội thảo tập trung bàn về tinh thần khoa học, cách mạng của Nghị quyết và sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; phân tích các nội dung cơ bản của Nghị quyết và cách vận dụng Nghị quyết vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

      Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Nguyễn Đức Nghĩa nêu những điểm mới về lý luận được thể hiện trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng mà những người làm công tác tư tưởng, lý luận chính trị ở các trường ĐH, CĐ cần chú trọng. Đồng thời, ông nhấn mạnh, để phát huy tính khoa học, cách mạng của Nghị quyết và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận chính trị, Nhà nước phải đầu tư thích đáng cho công tác này; các trường ĐH, CĐ phải tạo ra sự thống nhất và phối hợp đồng bộ trong hoạt động giữa các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với đội ngũ trực tiếp làm công tác tư tưởng, lý luận chính trị; đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận chính trị phải phát huy tính tích cực, phấn đấu để trở thành những nhà chuyên môn giỏi. 

  GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Đức Lộc

      Chỉ ra một vài chỗ chưa chuẩn xác trong dịch thuật các luận điểm của các nhà triết học lớn, GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng “cùng với nhiệm vụ nghiên cứu và tuyên truyền các vấn đề nóng bỏng của đất nước thì việc nghiên cứu để chuẩn xác hóa những tư tưởng quan trọng của các nhà kinh điển của triết học Mác vốn đã bị dịch sai, hiểu sai, giảng sai, truyền bá sai là rất quan trọng”.  “Bên cạnh đó, cần dũng cảm thừa nhận những gì trong di sản của các tác gia kinh điển đã bị lịch sử vượt qua, không còn đúng với điều kiện đương đại để chứng minh những người mácxít không phải giáo điều, không phải là những người chỉ biết nói lại những gì đã có trong sách vở” - ông Chuẩn nhấn mạnh.

      Báo cáo, trao đổi tại hội thảo, hầu hết các đại biểu đều cho rằng cần phải cải tiến phương pháp nghiên cứu và dạy các môn khoa học lý luận chính trị; đồng thời phải có các giáo trình mới, khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn khoa học này, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

  MINH CHÂU - ĐỨC LỘC
   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên