Tin tức - Sự kiện

Lễ hội Nghinh Ông ở Nam Bộ gắn với phát triển du lịch (Trường hợp thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM và thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) - NCS. Trịnh Minh Chánh

 • 22/08/2022
 • Tên đề tài: Lễ hội Nghinh Ông ở Nam Bộ gắn với phát triển du lịch (Trường hợp thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM và thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau)
  Chuyên ngành: Dân tộc học
  Mã số: 9.310.310 
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Minh Chánh
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân
  Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM
  + Tóm tắt nội dung luận án (abstract) – viết dưới dạng tóm tắt bài báo khoa học
  Có nhiều nghiên cứu về lễ hội Nghinh Ông ở TP.HCM cũng như các tỉnh Nam Bộ nhưng hầu như chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu nào so sánh lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ, TP.HCM thuộc vùng Đông Nam Bộ với lễ hội Nghinh Ông ở Sông Đốc qua hoạt động du lịch. Bằng các phương pháp nghiên cứu định tính như phỏng vấn sâu, phỏng vấn bán cấu trúc, thảo luận nhóm tập trung và thao tác phát phiếu khảo sát, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Nghiên cứu sinh đã khảo sát thực trạng, từ đó nhận diện các giá trị của lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh và Sông Đốc qua các chiều kích văn hóa, địa lý, lịch sử nhằm tìm ra các giá trị, đặc trưng của lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh và Sông Đốc. Bên cạnh đó vận dụng lý thuyết cấu trúc – chức năng, lý thuyết phát triển du lịch bền vững, nghiên cứu sinh đã đề xuất một số giải pháp góp phần cùng với cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh và Sông Đốc gắn với phát triển du lịch trong đó có sự tham gia của các bên liên quan.
  + Những kết quả của luận án
  1. Đánh giá khách quan hiện trạng khai thác lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh và Sông Đốc phục vụ du lịch.
  2. Qua nhận diện các giá trị lễ hội ở địa bàn nghiên cứu; phân tích những thuận lợi, khó khăn và kết quả của việc khai thác giá trị của lễ hội phục vụ du lịch. Chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh và Sông Đốc gắn với phát triển du lịch theo hướng có lợi cho cộng đồng và các bên liên quan: Các giải pháp đối với cộng đồng, các giải pháp đối với khách du lịch, các giải pháp đối với cơ quan chức năng quản lý Nhà nước, các giải pháp đối với doanh nghiệp lữ hành.
  3. Xây dựng bản đồ định vị lễ hội Nghinh Ông ở Nam Bộ, bản đồ định vị lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh và Sông Đốc gắn với các điểm đến du lịch địa phương thông qua phần mềm biên tập bản đồ MapInfo.
  + Các ứng dụng/ khả năng ứng dụng trong thực tiễn hoặc những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu: 
  Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho bộ môn, các chuyên ngành dân tộc học, nhân học, nhân học và phát triển, quản lý di sản văn hóa…trong việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cung cấp thêm thông tin về cơ sở lý luận và thực tiễn cho các sở ban ngành văn hóa, du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, v.v.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên