Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi

 • 13/09/2023
 • Tầm nhìn

  Trở thành hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam.

  Sứ mạng

  1. Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài có kiến thức toàn diện, có trách nhiệm xã hội, có năng lực lãnh đạo, có tư duy khởi nghiệp;

  2. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giải quyết các nhiệm vụ quốc gia, khu vực và thế giới; 

  3. Thực hiện thí điểm các chính sách mới trong giáo dục đại học; 

  4. Đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại và nền văn hóa Việt Nam.

   

  Giá trị cốt lõi

  • Xuất sắc, tiên phong, chính trực trong đào tạo, nghiên cứu.

  • Trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động.

  • Gắn kết, phục vụ cộng đồng.