Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Tầm nhìn, sứ mạng & giá trị cốt lõi

 • 21/07/2018
 • Tầm nhìn 

  ĐHQG-HCM hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam.

  Sứ mạng
  ĐHQG-HCM là nơi tập trung giảng viên, sinh viên tài năng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra  những công trình nghiên cứu khoa học quan trọng; nơi đi đầu trong đổi mới, đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

  ĐHQG-HCM được quản trị, điều hành, quản lý theo mô hình hệ thống đại học mẫu mực với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trước xã hội đồng thời tự kiểm soát và xây dựng môi trường sáng tạo khoa học, tự do học thuật trong khu đô thị đại học kiểu mẫu.

  Giá trị cốt lõi
  ĐHQG-HCM đang nỗ lực để hình thành một đại học quốc gia mang bản sắc và văn hóa riêng biệt, lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo khoa học và học tập suốt đời. Dựa trên triết lý giáo dục đó, ĐHQG-HCM hướng tới các giá trị:

  • Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm
  • Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động
  • Đề cao tính độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học
  • Sự liên thông, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển
  • Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý
  • Gắn kết và phục vụ cộng đồng