Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Tầm nhìn, sứ mạng và phương châm hoạt động

 • 21/07/2018
 • Tầm nhìn

  ĐHQG-HCM trở thành một hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tri thức Việt Nam.

  Sứ mạng

  ĐHQG-HCM tiên phong trong đổi mới cơ chế quản lý theo mô hình tự chủ đại học.

  ĐHQG-HCM đi đầu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, có năng lực dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học xuất sắc, đổi mới sáng tạo, các mô hình tăng trưởng kinh tế mới - đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại.

  Phương châm hoạt động

  • Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm.
  • Chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu.
  • Độc lập, sáng tạo, hiệu quả trong nghiên cứu khoa học.
  • Hợp tác là nền tảng cho sự phát triển.
  • Tự chủ, chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản trị đại học.
  • Gắn kết và phục vụ cộng đồng.