Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Sử dụng Logo sai

 • 01/10/2018
 • Thiếu tương phản

  Logo thiếu độ tương phản không nổi bật trên nền.

  Logo bị thay đổi màu sắc 

  Logo phải được tuân thủ màu sắc tiêu chuẩn.

  Logo bị kéo hoặc co dãn

  Sử dụng Logo phải đảm bảo tỷ lệ kích thước chuẩn.