Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Hướng dẫn sử dụng file thuyết trình

 • 03/06/2019
 • Dưới đây là minh họa giao diện mẫu thuyết trình của ĐHQG-HCM. Mẫu này sử dụng chung cho các bài trình bày của ĐHQG-HCM. Người dùng có thể tải xuống phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh cho phù hợp.

  Trang đầu

   

  Trang nội dung

   

  DOWNLOAD MẪU THUYẾT TRÌNH

  Người dùng có thể tìm kiếm thêm nhiều slide ứng dụng hỗ trợ trình bày trong phần Layout.

   

  Tệp đính kèm: