Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Báo cáo thường niên

 • Báo cáo thường niên năm 2017

  Năm 2017, ĐHQG-HCM đứng thứ hạng 142 trong bảng xếp hạng QS Asia, tăng 5 bậc so với năm 2016
  • 27/12/2017
 • Báo cáo thường niên năm 2016

  Lần đầu tiên hai ĐHQG của Việt Nam đứng vào top 150 đại học tốt nhất châu Á năm 2016
  • 27/12/2016
 • Báo cáo thường niên năm 2015

  Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là sự hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 đã tạo ra áp lực cho giáo dục đại học.
  • 28/12/2015
 • Báo cáo thường niên năm 2014

  Với chủ đề Chất lượng đại học, tất cả các hoạt động trong năm 2014 của ĐHQG-HCM đều hướng tới việc phục vụ cho chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học.
  • 28/12/2014
 • Báo cáo thường niên năm 2013

  ĐHQG-HCM, một trung tâm đại học lớn của đất nước, đang phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mình, phấn đấu xây dựng một ĐẠI HỌC như định nghĩa và bản chất của chính cái danh từ cao đẹp cần được viết hoa đó.
  • 28/12/2013