Kiểm định chất lượng

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG ĐH AN GIANG ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

 • 15/05/2023
 • Trường ĐH An Giang có 8 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế

  STT Tên chương trình đào tạo Tổ chức Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá/công nhận Giấy chứng nhận/
  công nhận
  Ngày cấp Giá trị đến
  1 Công nghệ thực phẩm AUN-QA 2021 Đạt  10/01/2022 09/01/2027
  2 Công nghệ thông tin AUN-QA 2021 Đạt  10/01/2022 09/01/2027
  3 Sư phạm Ngữ văn AUN-QA 2021 Đạt 10/01/2022 09/01/2027
  4 Sư phạm tiếng Anh AUN-QA 2021 Đạt 10/01/2022 09/01/2027
  5 Công nghệ sinh học AUN-QA 2022 Đạt 10/07/2022 09/07/2027
  6 Kỹ thuật phần mềm AUN-QA   2022     Đạt 10/07/2022 09/07/2027
  7 Sư phạm toán học AUN-QA   2022     Đạt 10/07/2022 09/07/2027
  8 Ngôn ngữ anh AUN-QA   2022     Đạt 10/07/2022 09/07/2027
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên