Sinh viên

Hoạt động sinh viên, hỗ trợ việc làm và quan hệ doanh nghiệp

Đa dạng học bổng dành cho tân sinh viên ĐHQG-HCM

Trong những năm qua, ĐHQG-HCM cùng các trường đại học thành viên đã ký kết với nhiều đối tác để trao các suất học bổng giá trị cho tân sinh viên. Các học bổng này nhằm khuyến khích sinh viên đạt thành tích cao trong việc học cũng như tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình từ giảng đường đại học.
  • 11/10/2021

Hơn 1 tỷ đồng học bổng trao cho tân sinh viên Trường ĐH KHXH&NV

Các sinh viên chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, sinh viên cố gắng học tập, nỗ lực vượt khó, sinh viên thủ khoa… được Trường ĐH KHXH&NV trao nhiều suất học bổng ý nghĩa tại Lễ Khai giảng trực tuyến vào sáng 4/10.
  • 04/10/2021

Tin mới nhất