Sinh viên

Hoạt động sinh viên, hỗ trợ việc làm và quan hệ doanh nghiệp

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế học mùa xuân năm 2018 của Đại học Ngoại ngữ Hankuk

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông tin từ trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), Hàn Quốc về học bổng chương trình trao đổi sinh viên quốc tế học mùa xuân năm 2018.
  • 20/09/2017

Chương trình trao đổi ngắn hạn dành cho sinh viên nước ngoài (HUSTEP) học kì mùa xuân năm 2018 – 2019

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông báo từ trường Đại học Hokkaido về chương trình trao đổi ngắn hạn dành cho sinh viên nước ngoài (HUSTEP) học kì mùa xuân năm 2018 – 2019 tại Nhật Bản. Chi tiết cụ thể như sau:
  • 20/09/2017