Sinh viên

Hoạt động sinh viên, hỗ trợ việc làm và quan hệ doanh nghiệp

ĐHQG-HCM: Phương án tuyển sinh năm 2016

Năm 2016, ĐHQG-HCM tuyển sinh căn cứ trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và quá trình học tập THPT của thí sinh. 10% chỉ tiêu được dành để ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi từ các trường chuyên, năng khiếu trên toàn quốc. Cũng từ năm học này, các đối tượng ưu tiên xét tuyển được mở rộng với 82 trường chuyên, năng khiếu trên toàn quốc thay vì 5 trường như năm 2015.
  • 10/05/2016

ĐHQG-HCM tuyển sinh năm 2016: Mở rộng đối tượng ưu tiên xét tuyển

Năm 2016, ĐHQG-HCM tuyển sinh căn cứ trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và quá trình học tập THPT của thí sinh. 10% chỉ tiêu được dành để ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi từ các trường chuyên, năng khiếu trên toàn quốc. Cũng từ năm học này, các đối tượng ưu tiên xét tuyển được mở rộng với 82 trường chuyên, năng khiếu trên toàn quốc thay vì 5 trường như năm 2015.
  • 30/03/2016