Báo cáo chuyên đề Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đại học

 • 10/04/2019
 • Ngày 23/4/2019, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đại học từ kinh nghiệm của Đại học Quốc gia Singapore trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

  Báo cáo viên là Giáo sư Bernard Tan Cheng Yian - Phó Giám đốc đào tạo, Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

   

  Hai nội dung chủ yếu được trình bày tại buổi chuyên đề:

   

  1. Ba khía cạnh quan trọng của bảo đảm chất lượng trong giáo dục: Bảo đảm chất lượng đầu vào, bảo đảm chất lượng quá trình và bảo đảm chất lượng đầu ra.

   

  2. Bốn khía cạnh của bảo đảm chất lượng quá trình là cấu trúc, nội dung chương trình; yếu tố giảng viên và phương pháp sư phạm.

   

  GS Giáo sư Bernard Tan Cheng Yian. Ảnh: NUS
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên